วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

เดือนกุมภาพันธ์

โรงเรียนวัดท่าราบ
***เวลามา-กลับ โรงเรียน 07.15-17.00 น.

สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์
จากนั้นชั่วโมงศิลปะที่สอน ป.6 ครูสุขจิตขอไปสอน
เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ต้องสอบ ONET และเราก็ได้ไปอธิบายวิธีการทำ
ข้อสอบ ONET ของนักเรียน ป.6

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำการสอบ ONET เป็นวันแรก
ได้มีกรรมการจากหลายๆๆโรงเรียนมาคุมสอบ ส่วนในวันนี้ก็ทำการสอน
ตามปกติ คือสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาศิลปะ
ส่วนวิชาการงานอาชีพครูสุพรรณีขอไปสอนแทน

วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา
กับสอนการงานอาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้สอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วิชาคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ได้ช่วยอาจารย์นิเทศก์ทั่วไปคุมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เนื่องจากว่าอาจารย์นิเทศกฺืติดธุระ จากนั้นก็สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้เป็นวันหยุด ทำความสะอาดบ้าน แะลพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ก็เป็นวันหยุด แต่วันนี้ได้มาราชบุรี เพื่อมาหาซื้อหนังสือเพื่อ
เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย

สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์
และสอนวิชาศิลปะ

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ไม่มีสอนนั่งอัพรูปภาพขึ้น blogspot

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา
กับสอนการงานอาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้คุมนักเรียนไปตรวจฟันเนื่องจากมีคุณหมอจากโรงพยาบาลบางแพ
มาทำการตรวจฟันที่โรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี


วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้เป็นวันหยุดและตรงกับวันตรุษจีน เป็นวันไหว้ จากนั้นก็พักผ่อน
ตามอัธยาศัย

วันอาทิตย ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ไปเที่ยวกรุงเทพกับพี่ๆน้องๆ เนื่องจากเป็นวันเที่ยว
พอกลับมาบ้านก็ทำแผนการสอน

สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์
และสอนวิชาศิลปะ

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ทำการสอนแทนอาจารย์นิเทศก์ทั่วไป เนื่องด้วยท่านต้องไปรับ
พระราชทานปริญญาบัตร จากนั้นก็สอนตามปกติ

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
วันนีี้ได้ทำากรสอนเด็กนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 5 วิชา
การงานาอชีพและสังศึกษา ป.2

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ได้ทำการแลกชั่วโมงกับครูสุขจิต เพื่อที่จะขออนุญาติผู้อำนวยการ
ไปแสงความยินดีกับเพื่อนๆ ที่รับปริญญา

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้เป็นวันหยุด และเป็นงานแต่งงานของพี่สาว เลยช่วยงานซะเป็นส่วนใหญ่

วันอาทิตย ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ได้ไปปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดพุลุ้ง จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์
และสอนวิชาศิลปะ

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ชั่วโมงการงานอาชีพ ครูสุพรรณีขอชั่วโมงไปสอนแทน

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ได้มีการทดสอบความรู้ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 NT
และทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
วิชาคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้เป็นวันหยุด ทำงานบ้านซะเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
วันมาฆบูชา เป็นวันหยุด ได้ไปทำบุญตักบาตรที่วัด